Giới thiệu những biển báo cấm thường gặp

Khi tham gia giao thông, mọi người cần chú ý điều khiển xe đi sao cho đúng với Luật, đặc biệt là phải biết chấp hành nghiêm chỉnh theo biển báo hiệu giao thông. Biển báo cấm cũng là một trong những loại biển bạn cần hiểu rõ để thi bằng lái xe máy A2,A1, thi bằng ô tô,…Vậy, Trung tâm đào tạo lái xe VOV sẽ chia sẻ cho các bạn những biển báo cấm thường gặp để bạn biết cách theo dõi, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Giới thiệu những biển báo cấm thường gặp

Giới thiệu những biển báo cấm thường gặp

Biển báo cấm thường được dùng để biểu thị cho những điều cấm, và người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát cũng như phải chấp hành tốt theo các điều cấm trên biển báo.

1.Biển 101

– Tên biển báo: Biển báo đường cấm

– Tác dụng: cấm tất cả các loại phương tiện (kể cả thô sơ và cơ giới) đi vào đường này từ cả 2 hường, trừ xe ưu tiên.

2.Biển 102

– Tên biển báo: Biển báo cấm đi ngược chiều

– Tác dụng: cấm tất cả các loại phương tiện (kể cả thô sơ và xe cơ giới) đi vào đường theo chiều đã đặt biển, trừ xe ưu tiên

3.Biển 103a

– Tên biển báo: Biển báo cấm ô tô

– Tác dụng: cấm tất cả những loại xe cơ giới (kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng) đi qua, trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và xe ưu tiên

4.Biển 103b

– Tên biển báo: Biển cấm ô tô rẽ phải

– Tác dụng: cấm tất cả những loại xe cơ giới (kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng) được rẽ phải,  trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và xe ưu tiên

5.Biển 103c

– Tên biển báo: Biển cấm ô tô rẽ trái

– Tác dụng: cấm tất cả những loại xe cơ giới (kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng) được rẽ trái,  trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và xe ưu tiên

6.Biển 104

– Tên biển báo: Biển báo cấm mô tô

– Tác dụng: cấm tất cả những loại mô tô đi qua, trừ mô tô ưu tiên theo Luật định

7.Biển 105

– Tên biển báo: Biển báo cấm mô tô và ô tô

– Tác dụng: Cấm tất cả xe mô tô và các loại xe cơ giới đi qua, trừ xe gắn máy, xe ưu tiên

8.Biển 106

– Tên biển báo: Biển cấm ô tô tải

– Tác dụng: Biển này dùng để báo cấm tất cả những loại ô tô tải mà có trọng lượng lớn nhất được cho phép (gồm cả trọng lượng xe và hàng hóa) trên 3,5 tấn, trừ xe ưu tiên

9.Biển 107

– Tên biển báo: biển cấm ô tô tải và ô tô khách

– Tác dụng: cấm các loại ô tô tải và ô tô chở khách mà có trọng lượng lớn nhất được cho phép là hơn 3,5 tấn (kể cả các loại xe máy, máy kéo thi công chuyên dùng), trừ xe ưu tiên

10.Biển 115.

– Tên biển báo: Biển hạn chế trọng lượng phương tiện

– Tác dụng: cấm các loại xe (thô sơ và cơ giới), cả các xe ưu tiên mà có trọng lượng toàn bộ bao gồm cả xe và hàng chở vượt quá so với số được ghi trên biển báo 115

11.Biển 122

– Tên biển báo: biển báo dừng lại

– Tác dụng: Khi nhìn thấy biển này trên đường, bạn buộc phải dừng xe thô sơ, xe cơ giới, kể cả xe ưu tiên trước vạch kẻ ngang đường. Bạn chỉ được phép đi qua khi quan sát thấy tín hiệu đèn hoặc do người điều khiển giao thông cho phép đi.

12.Biển 123a

– Tên biển báo: biển báo cấm rẽ trái

– Tác dụng: theo hướng mũi tên chỉ, biển này cấm rẽ trái ở chỗ đường giao nhau đối với các phương tiện xe cơ giới, xe thô sơ, trừ xe ưu tiên

13.Biển 123b

– Tên biển báo: Biển báo cấm rẽ phải

– Tác dụng: theo hướng mũi tên chỉ, biển này cấm rẽ phải ở chỗ đường giao nhau đối với các phương tiện xe cơ giới, xe thô sơ, trừ xe ưu tiên

14.Biển 124a

– Tên biển báo: Biển báo cấm quay xe

– Tác dụng: cấm những loại xe thô sơ và cơ giới quay đầu xe theo hình chữ U, trừ xe ưu tiên

15.Biển 124b

– Tên biển báo: Biển cấm ô tô được quay đầu xe

– Tác dụng: cấm mô tô 3 bánh(cide car) và ô tô quay đầu xe theo hình chữ U, trừ xe ưu tiên

16.Biển 125

– Tên biển báo: Biển cấm vượt

– Tác dụng: biển này cấm những xe cơ giới vượt nhau, kể cả xe ưu tiên, chỉ được phép vượt xe gắn máy và mô tô 2 bánh

17.Biển 126

– Tên biển báo: Biển cấm ô tô tải vượt

– Tác dụng: cấm những loại ô tô tải mà có trọng lượng lớn nhất được cho phép (gồm trọng lượng xe và hàng hóa) hơn 3,5 tấn, kể cả xe ưu tiên theo Luật vượt nhau. Chỉ được phép vượt xe gắn máy, mô tô 2 bánh

18.Biển 127

– Tên biển báo: Biển cấm vượt quá tốc độ tối đa cho phép

– Tác dụng: Biển này cấm những loại xe cơ giới chạy vượt quá tốc độ tối đa được cho phép ghi trên biển, trừ xe ưu tiên

19.Biển 128

– Tên biển báo: biển cấm bóp còi

– Tác dụng: cấm xe cơ giới được bóp còi khi đi vào đoạn đường có biển 128

20.Biển 130

– Tên biển báo: Biển cấm dừng và đỗ xe

– Tác dụng: biển này dùng để báo không được dừng và đỗ xe tại khu vực có gắn biển, có hiệu lực với tất cả xe cơ giới, trừ xe ưu tiên

21.Biển 136

– Tên biển báo: Biển cấm đi thẳng

– Tác dụng: cấm tất cả các loại phương tiện không được đi thẳng

22.Biển 137

– Tên biển báo: biển cấm rẽ phải và rẽ trái

– Tác dụng: biển này biểu thị việc cấm tất cả các phương tiện được rẽ phải và trái tại ngã đường phía trước

23.Biển 138

– Tên biển báo: Biển cấm đi thẳng và rẽ trái

– Tác dụng: biển này cấm các loại phương tiện được đi thẳng và rẽ trái tại các ngã tư, ngã năm phía trước

24.Biển 139

– Tên biển báo: Biển cấm đi thẳng và rẽ phải

– Tác dụng: biển này cấm các loại phương tiện được đi thẳng và rẽ phải tại các ngã tư, ngã năm phía trước

Trên đây là những biển báo cấm tiêu biểu và thường gặp nhất khi bạn tham gia giao thông. Hãy cố gắng chú ý quan sát để chấp hành đúng theo Luật và lái xe an toàn

Đánh giá

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *